Як інтегрувати ckeditor в active admin на Ruby on Rails

Маємо app з active_admin, в який необхідно інтегрувати ckeditor

1. Gemfile

Виконуємо в консолі

2. Добавити в /config/initializers/active_admin.rb

3. Для потрібного поля у в'юшці добавляємо :as => :ckeditor

4. Для коректного відображення редактору, добавляємо стиль у app/assets/stylesheets/active_admin.css.scss

5. Також потрібно задати custom toolbar, Створюємо /assets/javascripts/ckeditor/config.js

та підключаємо його у assets/javascripts/active_admin.js

Джерела:

  1. How to add ckeditor to active admin on Rails
  2. Ckeditor integration gem for Active Admin

CKEditor + elFinder в Rails 4

Добавляємо gem'и в Gemfile та виконуємо bundle install

CKEditor

Оскільки в рельсах ми використовуємо turbolink, то біндим page:change, щоб наш редактор відображався, добавляємо в app/assets/javascripts/application.js

 

Створюємо каталог та файл в ньому app/assets/javascripts/ckeditor/config.js, в якому задаємо конфігурацію WYSIWIGN-редактору, а також вказуємо шлях до файлового менеджера Elfinder'а

Приклад елемента форми (більш детально тут)

elFinder

Задаємо роут в config/route.rb для файлового менеджера

Створюємо контролер app/controllers/elfinder_controller.rb

Створюємо в'юху app/views/elfinder/index.html.erb (в якій використовується help'ер devise'а для перевірки доступу)

Добавляємо в config/initializers/assets.rb

Я скачав jquery-ui версії 1.9.2 та скопіював css та js файли у відповідні папки (більш нова версія не коректно працювала із elFinder'ом 2.0)

Також в app/assets/stylesheets/elfinder копіюємо css-файли а в app/assets/javascripts/elfinder js-файли elFinder'а

про інтеграцію elFilder'а з TinyMCE читаємо тут