Sidekiq Cron

Усе і навіть більше є у wiki

Gemfile

 

Створюємо файл config/schedule.yml із описом черги, наприклад

Описуємо чергув config/sidekiq.yml

 

У воркері задаємо чергу, наприклад

Редагуємо config/initilalizers/sidekiq.rb до такого вигляду

Якщо sidekiq запускається через Procfile (наприклад коли використовується Heroku) не забудьте передати назву черги(якщо задані інші), наприклад