PostgreSQL & Rails – зміна типу поля із string у integer