PostgerSql – No operator matches the given name and argument type(s)

sql

Якщо маємо таблицю із id типу integer, то нижче наведений запрос в MySql буде виконаний без проблем

для  PostgreSql аналогічний sql-запрос

дасть помилку:

No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.

Це означає, що потрібно явно вказати перетворення типу. В цілях переносимості рекомендується використовувати стандартний вираз CAST

Синтаксис вираження CAST дуже простий

Для нашого прикладу правильним запросом буде наступний рядок: