Міграція даних із SQLite3 в PostgreSQL у Rails

Часто, починаючи новий проект, в якості бази даних ми обираємо запропоновану нам за змовчанням SQLite. Звісно, вона має право на життя, але я б радив зразу використовувати PostgreSQL. SQLite заманює відсутністю необхідності інсталювати щось додаткового. Але приходить час деплою і нам потрібний PostgreSQL, та й дані, які ми внесли під час development'у часто/густо потрібно перенести.

 

Для міграції даних з локальної бази у базу деплоя нам допоможе sequel

Якщо коротко, то

міграція підтримується між MySql та PostreSQL базами. Тобто з SQLite у PostgreSQL ми не зможемо "перекачати" дані.

Для мішрації даних з SQLite у PostgreSQL використовуємо capistrano-db-tasks