CKEditor + elFinder в Rails 4

Добавляємо gem'и в Gemfile та виконуємо bundle install

CKEditor

Оскільки в рельсах ми використовуємо turbolink, то біндим page:change, щоб наш редактор відображався, добавляємо в app/assets/javascripts/application.js

 

Створюємо каталог та файл в ньому app/assets/javascripts/ckeditor/config.js, в якому задаємо конфігурацію WYSIWIGN-редактору, а також вказуємо шлях до файлового менеджера Elfinder'а

Приклад елемента форми (більш детально тут)

elFinder

Задаємо роут в config/route.rb для файлового менеджера

Створюємо контролер app/controllers/elfinder_controller.rb

Створюємо в'юху app/views/elfinder/index.html.erb (в якій використовується help'ер devise'а для перевірки доступу)

Добавляємо в config/initializers/assets.rb

Я скачав jquery-ui версії 1.9.2 та скопіював css та js файли у відповідні папки (більш нова версія не коректно працювала із elFinder'ом 2.0)

Також в app/assets/stylesheets/elfinder копіюємо css-файли а в app/assets/javascripts/elfinder js-файли elFinder'а

про інтеграцію elFilder'а з TinyMCE читаємо тут