Immutable

Приклад як обновити в стейті дочірній елемент

Або якщо вложеності більше

 

ref in React

Example use

 

 

Catch all exceptions in a rails controller

source

CSV generate on Rails

config/application.rb

Model

Controller

View

 

Sidekiq Cron

Усе і навіть більше є у wiki

Gemfile

 

Створюємо файл config/schedule.yml із описом черги, наприклад

Описуємо чергув config/sidekiq.yml

 

У воркері задаємо чергу, наприклад

Редагуємо config/initilalizers/sidekiq.rb до такого вигляду

Якщо sidekiq запускається через Procfile (наприклад коли використовується Heroku) не забудьте передати назву черги(якщо задані інші), наприклад

 

Heroku.com

Інсталяція

Аутентифікація 

Побачити усі app

Запустити rails консоль в "песочниці"

Перегляд логів

Експорт dump'а БД Postgres 

Restore to local database

vim on heroku

Restart rails app on heroku

Config Vars

Set config var

List all environment variables