Інсталяція Chrome Extension із iframe

Інсталяція Chrome Extension із iframe заборонена, при спробі отримаємо помилку 

Uncaught Chrome Web Store installations can only be started by the top frame.

Варіант вирішення проблеми:

На основній сторінці добавляємо наступний js

Далу у самому фреймі виконуємо перевірку, якщо це фрейм то викликаємо функцію батьківського вікна, інакше зразу виконуємо інсталяцію

 

Devise ajax sign up

app/controllers/users/registrations_controller.rb 

app/views/users/registrations/_sign_up.html.erb

 

An alternative solution to a problem when Safari does not support the download attribute

 

Ajax

JavaScript:

Jquery

 

Добавляємо class до картинки, яку вставляємо в CKEditor’і

ckeditor/config.js
 

 

Send form when press enter

Example

 

jQuery Validation Plugin on Rails

Приклад використання валідації на стороні клієнта за допомогою плагіна jQuery Validation в Rails

Gemfile

app/assets/javascripts/application.js

 

Submit form with delay while entering data into input or select field

I have to submit form by ajax, and I wanеd set delay before submit my entering data but only when I put in input field. When I change in select field, form submit at once