Send form when press enter

Example

 

jQuery Validation Plugin on Rails

Приклад використання валідації на стороні клієнта за допомогою плагіна jQuery Validation в Rails

Gemfile

app/assets/javascripts/application.js

 

Як забрати label() у radio buttons

Чесно, я не читав доку і не розбирався які параметри передати блоку до collection_radio_buttons, але щоб прибрати label для radio button достатньо пердати

Приклад

 

 

 

Вплив локалі на роботу PostgreSql


Перед початком роботи з PostgreSql дуже важливим моментом є вірно задати локаль середовища, оскільки вона прямо впливає на роботу з базою даних.

За змовчанням система працює без мовної підтримки, використовуючи спеціальне ім'я локалі C або еквівалентну йому POSIX. А створена база даних буде мати кодування SQL_ASCII

 

Давайте задамо UTF-8 локаль, для цього відредагуємо файл /etc/default/locale до наступного вигляду

А в /etc/environment добавивмо наступне

Далі виконаємо наступні команди

 

Тільки після цього бажано інсталювати PostgreSql, створювати БД та приступати до роботи.

Але що робити, якщо база даних уже створена, до конфігурування локалі? На одному Rails проекті виникла проблема. Локально пошук працював як регістронезалежний, що повністю задовільняло потреби замовника, а задеплоєний проект поводив себе зовсім по іншому. Як виявилось проблема  була у локалі за змовчанням.

Згідно офіційної документації, локаль впливає на наступний функціонал SQL у PostgreSql:

  • Порядок сортування в запитах з використанням ORDER BY або стандартних операторах порівняння текстових даних;
  • Функції upper, lower та initcap;
  • Оператори пошуку за шаблоном (LIKE, SIMILAR TO, і регулярні вирази в стилі POSIX); локаль впливає як на пошук без урахування регістру, так і на класифікацію знаків за класами символів регулярних виразів
  • Сімейство функцій to_char
  • Можливість використовувати індекси з пропозиціями LIKE

Для вирішення даної проблеми можна скористатися скриптом конвертування база даних із SQL_ASCII в UTF8 кодування. В моєму випадку він не допоміг, оскільки Collate та Ctype цей скрипт не змінює. Тому нам потрібно задати кодування локалі(описано вище) та наново створити кластер PostgreSql.

Дізнаємося версію інстальованої PostgreSql

в моєму випадку це 9.3.16

УВАГА! Далі потрібно виконати бекап усіх баз даних, оскільки нище наведені команди перестворення кластеру PostgreSql знищать усі дані!

Наприклад:

В даних командах версія postgresql – 9.3, назва кластеру – main.

Наступним кроком відновлюємо наші бази даних, які ми забекапили.

 

Adding a custom seed file

First create folder db/seeds

Then, create a custom task by adding a rakefile to your lib/tasks directory

You can execute the rake task by issuing the following from the command line:

 

Закриття html тегів

В одному з проектів поїхала html-розмітка. Як виявилось, в адмінці був добавлений опис і не закритий тег, проблему вирішити можна так:

 

Postgres

Create User

Change user password

Create Database

Privileges

Change database owner

Copy a database

Dump

Restore

p.s.

in Ubuntu default username database PostGres is postgres, but in FreeBSD this is pgsql

Postgres commands

 

Робота з Facebook.com

Для роботи з контентом соціальної мережі Facebook.com використовуємо API Graph

API Graph – це основний інструмент для отримання і введення даних в платформу Facebook. Це низькорівневий API на основі HTTP, за допомогою якого можна програмно запитувати дані, створювати публікації, управляти рекламою, завантажувати фото і виконувати безліч інших завдань в додатку.
 
 
API Graph Explorer – зручний web-інструмент для роботи API Graph
 
Для прикладу, нам потрібно отримати відгуки для певної сторінки на Facebook. Для цього нам потрібний токен сторінки, який дасть можливість працювати з контентом сторінки.
 
В API Graph Explorer отримуємо маркер доступу користувача
 
 
 
Далі переглядаємо усі наші сторінки ( me/accounts ), тут відразу бачимо id сторінки та її токен (access_token)
 
 
Використовуємо gem koala для роботи з контеном
 
 
Джерела: 1
p.s. Токен доступу виявився короткотривалий. Про час життя маркеру тут