React-Tooltip

 

CSV parse on Ruby

 

Forward Port 80 to Port 3000

You don't have to run your Rails app as root to access it on port 80. Instead, run it normally (on port 3000) and forward port 80 packets via iptables…

 

Інсталяція Chrome Extension із iframe

Інсталяція Chrome Extension із iframe заборонена, при спробі отримаємо помилку 

Uncaught Chrome Web Store installations can only be started by the top frame.

Варіант вирішення проблеми:

На основній сторінці добавляємо наступний js

Далу у самому фреймі виконуємо перевірку, якщо це фрейм то викликаємо функцію батьківського вікна, інакше зразу виконуємо інсталяцію

 

Add proxy on Rails

Example:

Gemfile

view

config/application.rb

lib/proxy/service_proxy.rb

 

LibreNMS

LibreNMS – система моніторингу (форк від Observium). На оф сайті в документації детально описаний процес інталяції та налаштування. 

В даній замітці, розглянемо приклад моніторингу серверів та налаштування сповіщення, якщо вільний розмір будь якого із розділів менше 400Mb

 

Continue reading

Devise ajax sign up

app/controllers/users/registrations_controller.rb 

app/views/users/registrations/_sign_up.html.erb

 

Selenium::WebDriver